loading

Maquette

Year

May 17, 2016

Veel huis- en tuinafval en materiaal van sponsor Sanquin vormden de basis voor de maquettes die leerlingen, van zowel basis- als voortgezet onderwijs bouwden.

Stroom/Madurodam project in Den Haag: basisschool de Zuidwester, groep 7

Wired Festival/Hotel Modern in Rotterdam: het Cosmicus College, 4 HAVO